FORANDRINGSLEDELSE
– MED RESPEKT FOR INDIVIDET

Intet er som i går eller for bare et sekund siden. Forandring er en del af verden, en del af vor tilværelse – af livet. Alligevel ligger det dybt i mennesket at stræbe efter tryghed: Vi ønsker at bevare det kendte og sikre.

Forandringsledelse handler om at balancere det forhold, at en virksomhed eller organisation på sigt går til grunde, hvis den ikke udvikler sig, med erkendelsen af, at forandring for mange af de berørte medarbejdere vil blive betragtet som en trussel. Den menneskelige reaktion er at prøve at gennemskue forandringens indflydelse på egen situation: “Får jeg nye opgaver?”, “Bliver jeg forflyttet?”, “Bliver jeg opsagt?”. Usikkerhed skaber grobund for spekulationer og ængstelse.

Forandringsledelsens udfordring ligger i at opnå, at virksomhedens eller organisationens medarbejdere indser den tryghed, der ligger i at kunne følge med en udvikling, opbygge ny kompetence og dermed aktivt søge forandringen og dens muligheder. En gensidig accept af behovet for forandring og målet med den er nødvendig.

Af lederen kræver dette indlevelsesevne, ærlig og ansvarlig kommunikation omkring visionen for og målet med forandringen, konsekvenserne af denne samt hvorledes målet nås som følge af en fælles indsats. Medarbejdernes inddragelse, accept og engagement er en betingelse for succes.

Læs også om Ejerrådgivning og Bestyrelsesarbejde

Har du et mål?
Har din virksomhed?

Jeg tilbyder rådgivning og sparring med virksomhedens ledelse om såvel driftsforhold som om udarbejdelse af virksomhedens overordnede mål og strategi- og handlingsplaner. Og det vigtigste: Støtte til eksekveringen.

KONTAKT

7 + 7 =

Skovmosevej 7
2820 Gentofte

SE/CVR NR. 28 56 73 40

© Copyright 2019 Køhlert Management | Skovmosevej 7, 2820 Gentofte | Tel: +45 20 60 30 20 | Skriv en mail

Designet af ICR-Design | Logo: Beauty Beast | Fotos: Kontraframe og Carsten Lundager