EJERRÅDGIVNING

Ejerlederen, dvs. virksomhedsejeren, der samtidig forestår den daglige ledelse af virksomheden, har en udfordrende hverdag med forholdsvis stor grad af handlefrihed. Dette giver mulighed for stor job-tilfredsstillelse og glæde ved at skabe egne værdier, men kan også lede til frustrationer, idet ejerlederen kan være en ledelsesmæssig flaskehals.

Det ses ikke sjældent, at ejerlederen selv er virksomhedens sælger, forretningsudvikler, produktionsansvarlige mm. Hverdagen vil således være meget omskiftelig, og planlægning på sigt, strategiske overvejelser mm., glider i baggrunden i forhold til driftens udfordringer.

I alt for mange tilfælde sidder ejerlederen alene med de store beslutninger om hverdagens problem-stillinger eller de langsigtede mål med virksomheden. Det er et spørgsmål om tid og om tilgængelige kompetencer.

Læs også om Advisory Board og Bestyrelsesarbejde

Definér målene, læg planen
– og gennemfør planen

Jeg yder rådgivning til ejerledere og partnere indenfor alle ledelsesmæssige forhold, såvel driftsmæssigt som strategisk, og tilbyder desuden sparring omkring ejerlederens balance mellem virksomhed og privatliv – eller mangel på samme.

© Copyright 2019 Køhlert Management | Annasvej 4A, 2. tv., 2900 Hellerup | Tel: +45 20 60 30 20 | Skriv en mail

Designet af ICR-Design | Logo: Beauty Beast | Fotos: Kontraframe og Carsten Lundager