ADVISORY BOARD
– FOKUSERET OG UFORMELT

Et Advisory Board er, som navnet indikerer, et hold af eksterne rådgivere, der yder virksomhedens ledelse/ejerkreds sparring og rådgivning. Dette sker uden en bestyrelses formelle struktur og ansvarsforhold, og kræver f.eks. ikke vedtægtsændringer, registrering, mm. 

Et Advisory Board er derfor en mere fleksibel størrelse i tilpasningen af ledelsens behov for at få tilført passende kompetencer til aktuelle udfordringer, hvad enten disse er driftsfokuserede eller strategiske. Dette gælder også, hvis virksomheden allerede har en bestyrelse, som ønskes suppleret med inspiration eller specifikke kompetencer. 

Har virksomheden jvnfr. selskabsloven ikke tidligere haft behov for en bestyrelse, kan et Advisory Board være en måde at lære brugen af ekstern støtte nærmere at kende, inden en formel bestyrelse etableres. Dermed får ledelsen indblik i et sådant samarbejde og kan derudover være en prøve på de involverede personer. 

I modsætning til en bestyrelse er et Advisory Board uforpligtende for virksomhedens ledelse, der kan vælge ikke at følge de givne råd og anbefalinger.

 

Læs også om Ejerrådgivning og Bestyrelsesarbejde

 

Har du et mål?
Har din virksomhed?

Jeg tilbyder rådgivning og sparring med virksomhedens ledelse om såvel driftsforhold som om udarbejdelse af virksomhedens overordnede mål og strategi- og handlingsplaner. Og det vigtigste: Støtte til eksekveringen.

Jeg deltager aktivt og engageret i små og mellemstore virksomheders Advisory Board.

Jeg bidrager med at sammen sætte og udvikle Advisory Boards.

 

© Copyright 2019 Køhlert Management | Annasvej 4A, 2. tv., 2900 Hellerup | Tel: +45 20 60 30 20 | Skriv en mail

Designet af ICR-Design | Logo: Beauty Beast | Fotos: Kontraframe og Carsten Lundager